Önemli Tarihler

Kongre Tarihi:12-15 Aralık 2020
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi:01 Aralık 2020
Son Kayıt Tarihi:04 Aralık 2020
Sempozyum Program İlanı:08 Aralık 2020
Tam Bildirilerin Son Gönderim Tarihi:18 Aralık 2020
(Tam Metin Zorunlu Değildir)
Özet Metin Bildiri Kitabi Tarihi:31 Aralık 2020
Tam Metin Bildiri Kitabi Tarihi:31 Aralık 2020