Kitap Bölümü Önemli Tarihler

Son Gönderim Tarihi:20 Ocak 2020
Kabul Bilgilendirmesi için Son Tarih:25 Ocak 2020
Editör Düzeltme Önerileri için Son Tarih:15 Şubat 2020
Kitap Bölümü Düzeltme İşlemleri için Son Tarih:27 Şubat 2020
Kitabın Yayınlanması:1 Mart 2020