ACCEPTED NOTIFICATIONS / KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

Yazar
Çalışma
Osman Ünsal BayrakMezoskopik Simülasyon İle Koridor Kapasite Değerlendirmesi
Muhammet ÇilÖğretim Elemanları Gözüyle Lisans Eğitim - Öğretimine Bakış Açısı (Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü)
Hacer Güner GörenLayout Arrangements for Retail Environments using Market Basket Data
Seda Bice AtaklıYaz Döneminde Biber Bitkisinin Gelişimi ve Yaprak Nitrat Miktarına Led Aydınlatmaların Etkisi
Salih TosunGerilim Kararlılığının Farklı İşletme Şartlarında İncelenmesi
Melek GündoğanAsit Boyarmaddelerle Batik Boyanmış İpek Şal Desenleri İle Kolorimetrik Ve Renk Haslık Değerleri
Melek GündoğanMuz Liflerinin Tekstil Yaş İşlemleri ve Son Gelişmeler
Bilal KöylüoğluMechanical Behavior of Cadmium-Tellerium-Selenide Nanowires Under Uniaxial Stretching
Ali ÖztürkElektrik Güç Sistemi Durum Kestiriminin Ağırlıklı En Küçük Kareler Yöntemi ile İncelenmesi
Zuhal ÖzçetinCelal Bayar Bulvarı Üzerinde Yer Alan Karayolu Gürültüsünün İncelenmesi ve Bir Örnek Çalışma
Koray KarabulutDesenli Yüzeylerde Hava Jeti Akışı için Taşınım Isı Transferi ve Akış Özelliklerinin İncelenmesi
Fatih TaşpınarKarayolu Kaynaklı Toz Kirliliğinin Sağlık Riski Değerlendirmesi: Düzce Örneği
Bilal KöylüoğluInfluence of Uniaxial Compression on Structural Behavior of CdTeSe Nanowires
Ahmet SaygılıDiz Eklemi Menisküs Yapılarının Bölütlenmesinde Manyetik Rezonans Görüntüleme ve Farklı Uyarım Dizileri
Asuman DuruLavanta (Lavandula angustifolia) Katkısının Yonca Silajlarının Kalitesi Üzerine Etkisi
Ercan ŞenyiğitTek Blok Tek Koridor Depo Yerleştirme Problemi için Yeni Bir Sezgisel Yöntem
Gülçin YıldızThe effect of ultrasound treatment on the prevention of enzymatic browning in apple
Can B. KalaycıA direct search solution approach as a local optimizer for portfolio optimization
Feyza GürbüzVeri Madenciliği ile Elmaların Renk Özelliklerini Tanımlama
Feyza GürbüzEstimation of Physical Properties in Fruits
Baran ToprakKırıkkale İli Sondaj Verilerinin Mahalle Bazında İrdelenmesi ve Uçucu Kül Katkısı Sonucu Konsolidasyon Değerlerinin İyileştirmesi
Furkan AkarA Fuel Cell/Battery/Ultra-capacitor Hybrid Power System Composed of a Bidirectional Multi-Input Converter
İrem DenizBiodiesel Production from Microalgae
Başak UrhanActivated Carbon Production from Beet Pulp and Removal of Methylene Blue from Waste Water
Başak UrhanRemoval of Sudanic Paints by Applying PtRuNi Catalyst to the Nonwoven Surface Obtained by Using Textile Wastes
Yusuf ErsoyPaint Removal of Methylene Orange (MO) with Kinoptilolite Zeolite Using Box-Behnken Design Program
Yusuf ErsoyCarbothermal Technique and Application of Boron Carbide to Non-Woven Surfaces Obtained from Textile Wastes
Bahdişen GezerSynthesis of monodisperse Pd/Al2O3 nanocomposites for direct methanol fuel cells and development of electrocatalytic activities
Erol İmrenOrman Ürünleri Endüstrisinde İş Kazaları Üzerine Bir İnceleme
Erol İmrenGeçmişten Geleceğe Türkiye Oluklu Mukavva Sektörünün Gelişimi
Ece KalaycıDyeability of Soybean Fibers with Acid Dyes Under Microwave Conditions
Özlem ÜzalBazı Organik Materyallerin Kıvırcık Yaprak Salata (Lactuca sativa var. crispa)’ nın Verim ve Morfolojik Özellikleri Üzerine Etkisinin Araştırılması
Özlem ÜzalKadmiyum Stresi Altındaki Biber Bitkilerinin Antioksidant Enzim Aktiviteleri Üzerine GA3 Hormonunun Etkileri
Ercan YıldızUşak İlinde Ayva ve Armut Üretiminin Mevcut Durumu Üzerine Bir Araştırma
Ahmet SaygılıFarklı sınıflandırma yöntemleri ile göğüs kanseri teşhisi
Uğur DemiroğluAnlytical Design of PI Controllers for First Order Plus Time Delay Systems
Uğur DemiroğluAnlytical Design of PD Controllers for First Order Plus Time Delay Systems
Bilal ŞenolAnalytical Design of PI Controllers for Second Order Plus Time Delay Systems
Bilal ŞenolAnalytical Design of PD Controllers for Second Order Plus Time Delay Systems
Seda Bice AtaklıFide Yetiştirme Ortamında Farklı Fosfor Dozlarının Kavun Fide Kalitesine Etkisi
Ramazan DemircioğluKIRŞEHİR MASİFİ GÜNEYBATI KENARINDA PALEOSEN-EOSEN YAŞLI KAYAÇLARDA, TEKTONİK TAŞINMA YÖNÜNÜN HANSEN KAYMA METODU İLE BELİRLENMESİ
Berkant CoşkunerGÖLGELİ KABARTI (HILLSHADE) YÖNTEMİ İLE OLUŞTURULAN ÇİZGİSELLİK HARİTALARININ ARAZİ BULGULARI (BURDUR- GB TÜRKİYE) İLE KIYASLANMASI
Burak ÖztürkBORU ELEMANLARI (RAKOR) DÖKÜM FABRİKASINDA GÜNLÜK ÜRETİM VERİLERİ İLE İŞGÜCÜ VERİMLİLİK MODELİNİN TASARIMI VE UYGULAMASI
Burak ÖztürkTotal Diz Protezi Polietilen Insert Tasarım Geometrisinde Optimizasyon
Harun KahramanRFID ile Plaka Tanıma Sistemlerinin Geliştirilmesi
Eyyüb KarakanRelationship between Undrained Shear Strength and Atterberg limits of Clay soils
Damla ÖzsayınArıcılık İşletmelerinde Bal Üretim Maliyetlerinin Belirlenmesi
Süleyman KılıçFarklı alüminyum alaşımlarında YLD2000 ve YLD2003 akma kriterlerinin performansının incelenmesi
Süleyman KaramanDomates Fiyatı Değişkenliğinin Analizi
Engin ÖzdemirKernek Kanal Boyunda (Malatya) Kullanılan Kırmızı Travertenin Kullanım Yeri Uygunluğunun Araştırılması
Süleyman KılıçÇelik, alüminyum ve titanyum alaşımlarında Hu2003 akma kriteri performansının araştırılması
Engin ÖzdemirBazı Kayaçların Tek Eksenli Basınç Dayanımını Yıkıcı Olmayan Testlerden Tahminleme
Süleyman KılıçFarklı alüminyum alaşımlarında Cazacu Barlat (CB2001) akma kriterinin performansının incelenmesi
Mehmet GüçyetmezINVESTIGATION OF MULTI-MICROGRID (MMG) ARCHITECTURES FOR MEDIUM-SCALE CITIES: KIRSEHIR SAMPLE
Mehmet GüçyetmezENERGY FORECAST FOR MIDDLE-SCALE CITIES IN MICROGRID ARCHITECTURE
Mehmet Fatih TefekTürkiye Birincil Elektrik Enerji Talebinin Modifiye-Öğretme-Öğrenme Tabanlı Optimizasyon Algoritması ile 2030 Yılına Kadar Tahmini
Mehmet Fatih TefekModifiye-Öğretme-Öğrenme Tabanlı Optimizasyon Algoritması ile Güç Sistemleri Yakıt Maliyeti ve Zaman Analizi
Serkan KeserIMAGE COMPRESSION BY USING KLT-BASED SUBSPACE METHOD
Serkan KeserSUBSPACE BASED CODEC DESIGN FOR TURKISH SPEECH CODING
Engin Çetin2.5 kW Gücünde Şebeke Bağlantılı Bir Fotovoltaik Santralin Tasarlanması
Meriç ÇetinOnline Identification of Various Bitcoin Currency Statistics
Rıfat KurtKalite iyileştirmede Shewhart Kontrol Grafiklerinin Kullanımı: Bir Yongalevha İşletmesinde Uygulama
Muhammet Esat ÖzdağBorsa İstanbul Sigorta Endeksi Tahmini için Google Trends Düzenlemeli Yapay Sinir Ağı Çalışması
Behzat BalcıKesikli Adsorpsiyon Sistemlerinde Bazik Mavi 41 Boyar Maddesinin Bir Nano Adsorbent ile Giderimi
Numan AkyolDondurulmuş Boğa Spermatozoonlarının Barckett Oliphant Mediumu ile Direkt Yıkama Yöntemi Sonrası Değerlendirilmesi
Numan AkyolTürkiye Arıcılığında Bazı Önemli Parametreler
Suat SarıdemirAyçiçeği Metil Esteri Yakıt Karışımlarının Tek Silindirli Bir Motorun Yanma Karakteristiğine Olan Etkisinin İncelenmesi
Suat SarıdemirBiyodizel Yakıt Karışımlarının AL2O3-ZRO2 İle Kaplı Tek Silindirli Bir Motorun Gürültüsüne Olan Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi
Yaşar ErenCBS Metotları ve Uydu Görüntüleri Kullanılarak Konya Batısının (Orta Anadolu, Türkiye) Otomatik Çizgisellik Haritalarının Hazırlanması ve Yapısal Analizi
Uğur TunçerGerçek Zamanlı Güneş Takip Sistemi
Uğur TunçerProgramlanabilir Denetleyiciler İçin Sanayi Tipi PLC & HMI Deney Seti Tasarımı
Oktay ErdoğanNevşehir İlinin Organik Bitkisel Üretim Potansiyelinin Belirlenmesi
Eyyüb KarakanRelationship Between Cone Penetration and Undrained Shear Strength of Sand Clay Mixtures
Şenel ÇobanerSOL-JEL PECHİNİ YÖNTEMİYLE ÜRETİLEN BİZMUT TABANLI KATI ELEKTROLİTLERİN ŞEKİLLENDİRME PARAMETRELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN MİKROYAPIYA ETKİSİ
Ahmet Lütfi TuncelEfficiency Evaluation Study for Port Companies
Ahmet Lütfi TuncelStudy on Air pollution from Ships’ Exhaust Gas and Preventive International Practices
Ahmet Lütfi TuncelSensitivity Analysis with Fuzzy AHP Approach in Port Selection Problems
Süleyman DemirBentonit-Kuvars Karışımlarının Mukavemet Özellikleri
Süleyman DemirDüşen Koni Deney Yöntemi ile Plastik Limit Tahmini
Murat ErcanAktif Karbon Üretimi İçin Alternatif Bir Yöntem
Serpil SavcıAdsorption of Methylene Blue Dye Using Rice Hulls
Muhammet Esat ÖzdağMetin Madenciliği Araştırmalarını Anlamak : Bibliyometrik ve Ağ Analizi
Olcay PolatA Review Study over the Models and Constraints Handled on the Milk Collection Problem
Barış Gürcan Hakanoğlu5G Uygulamaları İçin Kare Mikroşerit Yama Antende Yarık Kenarı Boyutlarının Etkilerinin 28 GHz ve 39 GHz’de Karşılaştırmalı İncelenmesi
Zeynep Özsüt BoğarModeling CO2 Emissions of Turkey Based on Jaya Optimization Algorithm
Bahar AslanbayKarıştırmalı Tank Fotobiyoreaktörde Haematococcus pluvialis’den Lutein Üretimi
Zeynep Özsüt BoğarEstimation of Turkey’s E-waste Potential Based on Material Flow Analysis Methods
Özlem CoşkunAndroid Tabanlı Sistemler ile DC Motor ile Çalışan Araç Kontrolü
Özlem CoşkunBilgisayar Kontrollü İnvertör Uygulaması
Mesud KahrimanEMG Kontrollü Yapay El ve Kol Tasarımı
Mesud KahrimanEscherichia Coli Bakterisinin Görüntü İşleme Teknikleriyle Belirlenmesi
Nizamettin ErbaşTürk Tarım Sektörünün Yapısal Sorunları ve Öneriler
Nursel ZeybekCilt Çatlaklarının Azaltılmasına Yardımcı Mikrokapsül Üretimi
Aşkıner GüngörGrid-connected Hybrid Renewable Energy Systems: A Literature Review of Optimal Sizing Problem and Future Directions
Cenk Cuma ÇadırTaş Kolonlar ile İyileştirilen Temel Plakası Altındaki Yumuşak Zeminlerin Deprem Yükü Etkisi Altındaki Davranışının İncelenmesi
Cenk Cuma ÇadırGeosentetiklerle Güçlendirilmiş Taş Kolonlarlar ile İyileştirilen Temel Plakası Altındaki Yumuşak Zeminlerin Deprem Yükü Etkisi Altındaki Davraşının İncelenmesi
Ozan ÇaprazŞebekeye Bağlı Hibrit Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin Optimum Tasarımı için Genel Bir Model
Leyla Özgür PolatComparing WEEE Management Approaches between Turkey and EU Countries
Behzat BalcıKolon Adsorpsiyon Sistemlerinde bir Reaktif Boyar Maddesinin Eucalyptus Kabuğu/Manyetit Kompoziti ile Giderimi: pH’ın Etkisi
Fatma Elçin ErkurtAzoik Bir Tekstil Boyar Maddesinin Düşük Maliyetli bir Nano Kompozit ile Adsorpsiyonu
Fazıl KaytezSaving Energy and Improving Light Quality in Street Lighting in Turkey: The case of LED streetlights
Süheyla Sena KaynakEksipiyan Gıda Olarak Sarı Kantaron Yağı Yüklü İpek Fibroini Nanoliflerinin Gıda Model Sisteminde Değerlendirilmesi
Asuman DuruFarklı Düzeylerde Yonca ile Silolanan Şeker Pancarı Yapraklarının Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
Mustafa HüsrevoğluKomşuluk Arama Özelliklerinin Kriging Tahminlerine Etkisi
Mustafa HüsrevoğluKriging Yöntemi İle Yağış Dağılımının Tahmininde Exponential Ve Spherical Yarı Variogram Modellerinin Karşılaştırılması
Suat SarıdemirPamuk Yağı Metil Esteri ve Enjektör Basıncının Motor Performansına, Titreşimine ve Gürültüsüne Olan Etkilerinin İncelenmesi
M. Kenan DöşoğluFarklı Güç Sistemi Kıyıcı Modelleri ile Geçici Durum Analizinin İncelenmesi
M. Kenan DöşoğluZIP yük modelinde Maksimum Yüklenme Parametre Değerinin STATCOM ve SVC ile İyileştirilmesi
Ahmet YakınİÇTEN YANMALI MOTORLARDA ALTERNATİF YAKIT OLARAK KULLANILAN HİDROJENİN AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARI
Özcan MutluUlaştırma Probleminde Başlangıç Uygun Çözümü Bulmak için Yeni Bir Algoritma
Zinah Al-MashhadaniModeling of Highly Sensitive Refractive Index Sensor Based on Tapered Multicore Optical Fiber
Elif ÖzgörmüşCok Kriterli Karar Verme Problemleri için bir Karar Destek Sistemi
Gökalp ÇınarerGöğüs Kanseri Teşhisinde Random Forest Özellik Seçimi Temelli Sınıflandırma Algoritmalarının Karşılaştırmalı Analizi
Gökalp ÇınarerDestek Vektör Makineleri Yöntemi ile Günlük Ortalama Hava Sıcaklığı Tahmini
Cem Boğaİç Basınca Maruz Fonksiyonel Derecelendirilmiş Malzemeden Yapılmış İçi Boş Bir Silindirin Elastik Analizi
Ayşegül GüvenAnalysis of Electrocardiogram Signals with Python
Türker AkkoyunluAdsorpsiyonlu Soğutma Sisteminde Zeolit 13X ve Zeolit 4X’in Isıl Performanslarının Deneysel Analizi
Türker AkkoyunluAtık Enerji Destekli Isı Değiştiricilerde Isı Transferi ve Akışkan Akışın Sayısal Analizi
Abdullah Erdal TümerArtificial Neural Network Modeling of The Removal of Cr (VI) on by Polymeric Calix[6]arene in aqueous solutions
Kutay İçözProtein G Immobilization on Sensor Surface
Ayşegül Feray MeydanERÇEK GÖLÜ’NÜN (DOĞU ANADOLU/TÜRKİYE) TERMAL STRATİFİKASYON AÇISINDAN SINIFLANDIRILMASI
Ayşegül Feray MeydanVAN GÖLÜ SU ALTI KANALI SEDİMANLARININ YAŞLANRILMASINDA 14C VE VARV SAYIMI YÖNTEMİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
İbrahim AğörenPORTATİF GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNDE TAŞIYICILARIN SAYISAL OLARAK MEKANİK ANALİZİ
Melis TaşkınSargılama Tipinin Kolonların Histeretik Davranışına Etkisinin Sayısal Olarak Modellenmesi
Aycan EroğluGALVANİZ KAPLAMA KALINLIĞININ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİNLEME UYGULAMASI: MİTAŞ GRUP A.Ş. GALVA 12,5 DEPARTMANI
Ayşegül GüvenInvestigation of Correlation Between Blood Flow Velocity and Blood Glucose Level
Mustafa Turan ArslanFarklı Ses Ortamlarında Kognitif İşlemler Veritabanı
Mustafa Turan ArslanProblem Çözme Sırasında Şehir Gürültüsü Ortamının EEG İşaretlerinden Tespiti
Ersan Koray ErşanDesign Procedure of Optimized Double-Sided LCC Compensation Topology for Wireless Power Transfer
Halil İbrahim OğuzNevşehir’de Kurutmalık Kayısı (Prunus armeniaca L.) Üretim Potansiyelinin Değerlendirilmesi
Yüksel TaşdemirVermikülit İçeren Bitümlü Sıcak Karışımların Dolaylı Çekme Dayanımlarının İncelenmesi
Yüksel TaşdemirGenleştirilmiş Vermikülit İçeren Bitümlü Ilık Karışımların Dolaylı Çekme Dayanımlarının İncelenmesi
Güllü KıratDeliklitaş (Balıkesir) ve Çevresindeki Toprak Verilerine Faktör Analizinin Uygulanması
Ahmet CanThe Importance of Safety Culture in the Prevention of Work Accidents
Güllü KıratGörgü Pb-Zn Yataklarında Astragalus Pycnocephalus Fischer ve Verbascum euphraticum L. Bitkilerinin Belirtgen Element Açısından İncelenmesi, Malatya-Yeşilyurt
İkbal EskiYapay Sinir Ağları Kullanılarak Ferragnes ve Glorieta Badem Türlerinin Şekil İndeks Parametresinin Tahmini
Mustafa SakaGirdap Arama Algoritması Kullanarak Birleşik Ekonomik Yük-Emisyon Dağıtımı Problemi Çözümü
Şule Bakırcı ErFLEXURAL BEHAVIOR OF LIGHTWEIGHT CONCRETE HYBRID BEAMS REINFORCED WITH CARBON (CFRP) AND STEEL BARS
Şule Bakırcı ErFLEXURAL BEHAVIOR OF HIGH STRENGTH CONCRETE HYBRID BEAMS REINFORCED WITH CARBON (CFRP) AND STEEL BARS
Abit BalınSelectıon Of Effectıve Roll Stabılızıng Device For Specıal Purpose Shıps Usıng Fuzzy Topsıs
Rana YılmazELEKTROMANYETİK ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN GELİŞTİRDİĞİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Hikmet ÇiçekInvestigation of Fatigue Strenght of Nitrogen Doped Ti (Nb-V) Thin Coatings Deposited by CFUBMS
Salih TosunHidroelektrik Santrallerinde Kısa Dönem Enerji Üretim Tahmini İçin Matematiksel Modellerin Oluşturulması
Ümit Sami SakallıA Mathematical Model for ATM Network Design
Ümit Sami SakallıAn Ant Colony Optimization Algorithm for Fuzzy Stochastic Production-Distribution Problem
Serhan HanerMalzeme Doluluk Oranı İçin Sulu Öğütme Ortamında İnce Taneli Silis Kumunun Öğütme Parametrelerine Etkisi
Günyaz AblayElektromanyetik Aktüatör Tabanlı Mikromanipülasyon
Günyaz AblayGelişmiş DA-DA Dönüştürücüleri İçin Bir Gürbüz Anahtarlamalı Kontrolör
İrem AcerAssessment of head movement in resting state fMRI data with regional homogeneity (ReHo)
Levent UrtekinBiyofilm Oluşumunu Engelleme Amaçlı Ti Yüzeyinin Nano hBN - Nano HA ile Kaplanması
Levent UrtekinKendinden Yağlamalı Yataklar İçin Toz Üretim Parametrelerinin Araştırılması
Oğuzhan ŞahinMaksimum deprem parametrelerinin yapıların kalıntı deplasman talepleri üzerindeki etkisi
Üstüner BirbenTürkiye’de Doğal Kaynakların Mülkiyeti Üzerine Bir İnceleme
Cihat Çiftçiİçten Yanmalı Motorlar İçin Elektro Hidrolik Supap Sistemi Tasarımı
Kübra KızıloğluFUZZY STOCHASTIC MULTI-DEPOT VEHICLE ROUTING PROBLEM
Gökçe GençayÇevre Suçlarında Toplum Bilincinin Önemi
Gökçe GençayÇevrenin Korunmasında Kamu Yararının Etkisi
Faruk UlamışATALETSEL ÖLÇÜM ÜNİTESİ TABANLI SİSTEM İLE FİZİK TEDAVİ HAREKETLERİNİN İZLENMESİ
Faruk UlamışTRAMVAY ÜZERİNE MONTE EDİLMİŞ LAZER TARAYICI SENSORDEN ALINAN VERİLERLE YAPILAN ÇEŞİTLİ SEGMENTASYON İŞLEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
İlhan ÇelikTürkiye'de Üniversite-Sanayi İşbirliğini Geliştirme Çabaları
Rana YılmazTEKSTİL TERBİYESİNDE EKONOMİK ve EKOLOJİK SU KULLANIMI
Ahmet ToprakMOSFET aygıtın MATLAB/Simulink ile Kanal Uzunluğuna Göre Modellenmesi ve Simülasyonu
Ayşegül ToprakTek Fazlı Sistemler için AC Kıyıcı Devresi Tasarımı
Recai ÖzcanMikrodenetleyici Tabanlı AC Motor Sürücü ile Üç-Fazlı Asenkron Motor Hız Kontrolü
Ömer ÖzcanFarklı Reklam Araçları İle Ulaşılan Müşteri Sayısını Maksimize Etmeye Yönelik Genetik Algoritma Tabanlı Bir Çalışma
Ömer ÖzcanTaşınabilir Belleklerde Yapısal Saldırılar ve Dosya Sistemi Saldırıları
İkbal EskiYapay Sinir Ağları Kullanılarak 3PL Şirketlerinin Hasar ParametrelerininTahmini
Yüksel TaşdemirKırılma Mekaniği Kullanılarak Bitümlü Karışımlarda Oluşan Nem Hasarlarının Değerlendirilmesi
İsmet DaşdemirTHE EFFECTS OF NON-WOOD FOREST PRODUCTS ON RURAL DEVELOPMENT IN THE BARTIN PROVINCE
İsmet DaşdemirFACTORS AFFECTING THE BEHAVIOR OF BIG FOREST FIRE IN TURKEY
Buket TurgutAnalyzes Of Thermal Variation Caused In The Jawbone Of Implantology With Neural Networks
Buket TurgutAnalyzes Of Mechanical Stresses Caused In The Jawbone Of Implantology With Neural Networks
İsmet DaşdemirR'WOT ANALYSIS APPLICATIONS RELATING TO FORESTRY ORGANIZATION AND MANAGEMENT IN TURKEY
İsmet DaşdemirFACTORS AFFECTING MANAGERIAL AND ORGANIZATIONAL SUCCESS IN TURKEY’S FORESTRY
Talha TaşkanatGNSS Gözlemlerinden Ortometrik Yüksekliklerin Belirlenmesinde Yapay Sinir Ağlarının Kullanımı: Erciyes Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Örneği
Orhan KeklikcioğluIsı Transferi İyileştirilmesinin Boru İçerisinde Farklı Ağırlık Oranlarında GO-Su Nanoakışkanı Kullanılarak Deneysel ve Sayısal Olarak İncelenmesi
Onur MerterA Research on Earthquake Input Energy Spectra of Elastic SDOF Systems
Muhammed Furkan KaraburunÇOK ÖLÇÜTLÜ KARAR VERMEDE AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİYLE SİLAH SEÇİMİ
Mert SubaşıayOtomatik Araçlar İçin Radyofar Temelli Yön Bulma
Toygun DağdevirSU-TiO2 NANO AKIŞKANININ SABİT ISI AKISI ALTINDAKİ YATAY BORU İÇERİSİNDE KULLANIMININ ISI TRANSFERİ VE BASINÇ DÜŞÜMÜ ÜZERİNE ETKİSİNİN DENEYSEL VE SAYISAL ARAŞTIRILMASI
Ayşe Gül CanGuar (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.)’da Mikroalg (Chlorella vulgaris Beijerinck) Kullanımının Tuza Tolerans Üzerindeki Etkileri
Elif KayaBiberde (Capsicum annuum) tuz stresinin morfolojik ve fizyolojik etkileri
Sercan ÖzümcanDüzce Şartlarında Cadde ve sokak aydınlatmalarında Enerji Tüketimi Optimizasyonu için Alternatif Yöntemlerin Araştırılması
Tayfun OkanPerformance Improvement and Comparison of Multipath AWGN Channel by Using OFDM Systems
M. Mustafa ErtayFARKLI PWM YÖNTEMLERİNİN BİR DOĞRULTUCU ÜNİTESİNE OLAN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
Fatih İlhanTechnical and Economical Comparison of Deionization Processes
Serap GöksuPetrol Kirliliğine Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği Hakkında Uluslararası Sözleşmesi (OPRC) ve Türkiye’deki Uygulamaları
Tayfun OkanEmotion Recognition from Speech by Using GMM-SVM and MFCC Algorithms
Ali YıldızŞebeke Bağlantılı Çatı PV Tesisinde kullanılan İnce Film Modüllerin Yıpranma Oranlarının Belirlenmesi
Ümmehan Türkmen TunaKavunda Mikroalg (Chlorella vulgaris Beijerinck) Kullanımının Genç Bitki Aşamasında Tuza Tolerans Üzerindeki Etkileri
Elif KayaRokada Organik Gübre Kullanımın Tuza Tolerans Üzerindeki Etkisi
Bekir ÇevikMIG kaynağı ile birleştirilen 5754 Al alaşımının nüfuziyet, mikroyapı ve sertlik özelliklerine kaynak hızının etkisi
Fatma Elçin ErkurtBazik Mavi 41’in Cupressus sempervirens Temelli Aktif Karbon ile Adsorpsiyonu
Buket Aydeniz GüneşerEmulsion Systems and Their Roles in Food Applications
Umut ÇalışkanKompozit yamalar ile tamir edilen hasara uğramış kompozit plakaların düşük hızlı darbe davranışı
Umut ÇalışkanFiber-metal plakaların düşük hızlı darbe davranışına tabaka sırasının etkisi
Onur ArslanHirfanlı Barajı’nın Buharlaşma Değerlerinin Ampirik Formüller ile Tahmini
Halil Barış ÖzelPorsuğun (Taxus baccata L.) Fenolojisinin Değerlendirilmesinde İklime Dayalı Fenolojik Modellerin Kullanılması
Mithat YanıkörenPLC UYGULAMALARI VE KARTEZYEN ROBOT SİMÜLASYON ÇALIŞMASI
Fatma LatifoğluStresin Dikkat Durumuna Etkisinin Analizi İçin Yeni Bir Yaklaşım
Neslihan AtasağunInvestigation of Some Properties of Bio oil Obtained from Nigella Pulp and Usability in Bitumen as Additive with Economic Evaluation
İsmail BayramTuz Sektöründe Ham Tuzda (Brine) Bulunan Major Safsızlıkların (Ca-Mg) Kimyasal Arıtma Prosesiyle Giderimi
Fatih TaşpınarDestek Vektör Makineleri Regresyonu Yöntemi ile PM10 Kirliliğinin Tahmin Edilmesi
Munise Didem DemirbaşThermal-Stress Analyses of In-plane Functionally Graded Hollow Circular Plates with Finite Element and Finite Difference Methods
Munise Didem DemirbaşHeat Transfer Analyses of In-plane Functionally Graded Hollow Circular Plates with Two Numerical Methods
Birsen DurkayaBolu-Demirciler Plan Ünitesinin Karbon Depolama Kapasitesinin Zamansal Değişimi
Halil Barış ÖzelBartın Yöresi Hızlı Gelişen Tür Ağaçlandırmalarında Büyüme ve Adaptasyon Yeteneğinin İncelenmesi
Vehbi Emir ÖztürkCombination of FACTS and BES: a review
Vehbi Emir ÖztürkD-STATCOM and Application Areas: a review
Vehbi Emir ÖztürkKril Sürüsü Algoritması ve Elektrik Güç Sistemlerindeki Uygulamaları
Erdi DaşdemirBIOBJECTIVE MISSION PLANNING OF DRONES USED FOR THE SURVILLANCE OF PARKING LOTS
Erdi DaşdemirAN EVOLUTIONARY MULTIOBJECTIVE OPTIMIZATION ALGORITHM THAT REDUCES THE SEARCH SPACE BY DIVIDING THE POPULATION INTO CLUSTERS
Meryem GöktaşGRAFEN OKSİTİN İNDİRGENME REAKSİYONU ÜZERİNE pH’ IN ETKİSİ
Meryem GöktaşHİDRAZİN HİDRAT VE C VİTAMİNİ’ NİN GRAFEN OKSİTİN İNDİRGEME REAKSİYONU ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Mehmet Akif BülbülGörsel Motor Algılama Testi İçin Bir Uzman Sistem Tasarımı
Mehmet Ali YalçınkayaKripto Para Üretme Odaklı Siber Saldırılar ve Alınabilecek Önlemler
İsmail ÖzlüsoyluSürdürülebilirlik Yönüyle Çok Katlı Ahşap Yapı Teknolojisindeki Gelişmeler ve Türkiye’deki Mevcut Durumun İrdelenmesi
İsmail ÖzlüsoyluTutkal Çözeltisine Üre İlavesinin Formaldehit Emisyonu ve Levha Özelliklerine Etkisi
Ersin GüngörKastamonu-Araç Yöresi Karaçam (Pinus nigra Arnold.) Ağaçlandırma Alanlarının ELECTRE Yöntemi İle Önceliklendirilmesi
Pınar BollukcuKültürel Peyzaj Özelliklerinin Sürdürülebilir Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi: Bir Göçmen Yerleşimi Polonezköy
Onur ArslanHirfanlı Barajı’nın Buharlaşma Değerlerinin Evapotranspirasyon ile Tahmini
Hümeyra Bolakar TosunAkıllı Ulaşım Sistemleri ve Kazaların Azaltılmasındaki Rolleri
Sebahat AçıksözDış Mekânda Kadın: Bolu- Mudurnu Yerleşimi Örneği/Woman in Outdoors: Mudurnu Settlement Example
Hümeyra Bolakar TosunUlaşım Sistemlerinde Sürdürülebilirlik ve Politikalar
Serdar ÇiçekLai-Chen (2016) Kaotik Sisteminin Aktif Kontrol İle Senkronizasyonu
Orhan KeklikcioğluBasınç Düşümü ve Isı Transferinin Uçak Kanadı Formunda Oyuntuya Sahip Bir Boru İçerisinde Sayısal Olarak İncelenmesi
Garip YarşıGöksu Deltası'nda Tarımsal Kirlilik Üzerine Bir Araştırma
Şeyda TürkyılmazDAYANIKLI TÜKETİM SEKTÖRÜNDE YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TALEP TAHMİNİ İÇİN BİR UYGULAMA
Muhammed Fatih ŞimşekFM-Veri Madenciliği Algoritması İle Cam Endüstrisinde Hatalı Ürün Oranın Azaltılması
Sakir SahinNevşehir ve Çevresinin Jeotermal Potansiyeli
Gülsüm YıldırızBahçe Aydınlatması Otomasyonu İle Enerji Tasarrufu
Sakir SahinNevşehir ve Çevresindeki Volkanik Yapıların Sismik Soğurulma Yöntemi İle Belirlenmesi
Münevver Gizem GümüşKamu Kurumlarında Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi: Muğla Büyükşehir Belediyesi Örneği
Necdet AltuntopYatay Sıcak Su Tanklarında Tank İçerisine Eğik Konumlandırılmış Engel Yerleştirmenin Etkisinin Sayısal Olarak İncelenmesi
Münevver Gizem GümüşNiğde ili Arazi Örtüsü/Kullanımının Yıllara Göre Değişiminin İncelenmesi
Gönül Merve Şen KulBartın-Günye İşletme Şefliği Karbon Depolama Kapasitesi /Carbon Stock Capasity of Bartın-Günye Forest Enterprises
Mithat YanıkörenPNÖMATİK TAHRİKLİ KARTEZYEN ROBOT UYGULAMASINDA HATA ANALİZİ
Abdullah KaraağaçPoligon Hesabı Yapan Mobil Uygulama Geliştirmesi
Münevver Gizem GümüşNokta Bulutları İle Farklı Enterpolasyon Yöntemleri İle Oluşturulan Yüzey Modellerinin Doğruluğunun Araştırılması
Sibel GüneşKonik Lüle Türbülatör Yerleştirilmiş Bir Boruda Isıl Gerilmelerin Sayısal Analizi
Seda YalçınkayaGıda İşleme Tekniklerinde Kullanılan Bilgisayar Uygulamaları
Münevver Gizem GümüşKnidos Arkeolojik Alanının Mekânsal Özelliklerinin GZFT Analizi ile Değerlendirilmesi
Salih Uğur BayçaKatı Borlama İşleminin SAE 5140 Çeliğinin Yapısal ve Mekanik Özelliklerine Etkisinin İncelenmesi
Ümit Haluk AtaseverRastgele Altuzay Tekniğinin Hiperspektral Uydu Görüntülerinin Sınıflandırılmasında Etkinliğinin İncelenmesi
Sibel GüneşArdışık Silindirler Etrafındaki Akışın Sayısal İncelenmesi
Emin Yıldırız250W Elektrikli Bisiklet için Tekerlek İçi Hub Motor Tasarımı
Toygun DağdevirNumerical Investigation of Placing Dimpled with Various Pitch Lengths Effect On Heat Transfer
Yavuz Selim İşlerDepolamalı, Şebeke Bağlantılı Hibrit Fotovoltaik Sistemin Performans Analizi
Abdullah KaraağaçGünümüz Haritacılığın Gelişmesinde Usturlapların Etkisi
Esra Özge AygülKurucuova (Beyşehir) Yöresinde Bazı Önemli Odun Dışı Bitkisel Ürünlerin Gösterge Türlerinin Belirlenmesi ve Yetişme Ortamı Özellikleri İle İlişkileri
Semra İçerEXAMINING THE DEVELOPMENT OF GRAY AND WHITE MATTER IN BRAIN ACCORDING TO AGE
Sevda AltaşSim İpliklerden Üretilen Nakışlı Ürünlerin Kullanım Performansının Belirlenmesine Yönelik Bir Çalışma
Mehmet Akif BülbülWEB TABANLI E-TİCARET SİSTEMLERİNDE REKLAM ÜRÜNLERİNİN BAYES TEOREMİNE GÖRE YERLEŞTİRİLMESİ
Talha Burak ErtemEmbriyo Transferi Uygulamalarında Dünya Genelindeki Son 10 Yıla Ait Bazı Parametreler
Nurdan Aycan DümenciPotentials for the Optimization of Industrial Sludge Composting Using Expanded Perlite
Evrencan ÖzcanHidroelektrik Santrallarda Ana Sistemlerin Yerlileştirilmesi Problemi için Analitik Ağ Süreci ile Öncelik Analizi
Nihat ÖzdemirSABİT VE KOŞULLARIN ZAMAN İÇERİSİNDE DEĞİŞTİĞİ DURUMLAR İÇİN YAPAY ZEKA ÖĞRENME YAKLAŞIMI ÖNERİSİ
Nihat ÖzdemirYAPAY ZEKA YÖNTEM VE UYGULAMALARI SEBEBİYLE OLUŞABİLECEK RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Uğur TunçerDMD Paneller İçin Gömülü Sistem Tabanlı Scoreboard Uygulaması
Uğur TunçerÜretim Tesisleri İçin Görüntü İşlemeli Konveyör Bant Tasarımı
Ersin GüngörOrmancılık Örgütünde Psikolojik Şiddet (Mobbing) Araştırması
(Karabük Orman İşletme Müdürlüğü Örneği)
Buket GüneşerA Valuable Aromatic Plant Mahaleb (Prunus mahaleb): Functional Components and Therapeutic Potentials
Yağmur ArıkanKırıkkale İli İçin Hafif Raylı Sistem Etüdününün Gerçekleştirilmesi/Realization of Light Rail System Preliminary Survey for Kırıkkale Province
Yağmur Arıkan750 VDC Beslemeli Raylı Sistemlerin Modellenmesi ve Enerji Yönetimi
Esra Tuğrul TunçElazığ İlinde Çıkarılan Kalker Agregasının Aşınma Dayanımının Deneysel İncelenmesi
Özge Pınar AkkaşTürkiye Gün Öncesi Elektrik Piyasasında Piyasa Takas Fiyatının Yapay Sinir Ağları ile Tahmin Edilmesi
Özge Pınar AkkaşElektrik Piyasasında Sanal Güç Santrali İşletiminin Optimizasyonu için Modelleme Önerisi
Munise Didem DemirbaşGenetik Programlama ile Foksiyonel Kademelendirilmiş Plakaların Termal Gerilme Analizi
Mehmet Fatih AycanAISI 4140 ve AISI 4340 Çeliklerinin Farklı Martenzit Hacim Oranlarında Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
Eyüphan ManayExperimental Investigation of Nanofluid Heat Transfer in a Plate Type Heat Exchanger
Mahmoud AlhalabiPerformance Comparison of Colorless Different Optical Sources and Different Modulation Formats for a bidirectional WDM-PON Systems
Hatice ÇıtakoğluAkdeniz Bölgesi İçin Bölgesel Yağış Şiddeti-Süre-Tekerrür Periyodu İlişkisinin Belirlenmesi
Atila DemirözGörüntü Analizi İle Kompaksiyon Parametrelerinin Belirlenmesi
Fatih ÇelikBir Kalite Kontrol Deneyi Olarak Saha Uygulamasında Bütünlük Deneyinin Değerlendirmesi
Nilay AytaşBeyaz Gauss Gürültülü ve Gürültüsüz Sinyal Alt Uzaylarının Özdeğerlerine Dayalı Kaynak Sayısının Tahmini
Nilay AytaşÇiçek Tozlaşma Algoritması Kullanılarak Doğrusal Anten Dizisi için Işıma Deseninin Sentezi
Şekip Esat HayberA New Geometry Design for Tuning Resonance Frequency in Diaphragm Based Fiber Optic Sensors
Şekip Esat HayberFrequency Domain Analysis of Photoacoustic Wave Equation for Acoustic Pressure Sensor Designs
Elif ÖzdemirHeterosis and Heterobeltiosis of Some Morphological Traits in Maize (Zea mays L. indentata Sturt.)
Elif ÖzdemirMısırda (Zea mays L. indentata Sturt.) Çiçeklenme Sürelerinin Kantitatif Analizi
Ersin KorkmazDönemsel Otoregresif Bileşik Hareketli Ortalama ve Yapay Arı Kolonisi Algoritması yaklaşımlarının Kısa Dönemli Trafik Tahminine uygulaması
Engin GürtekinAtıkların Yönetimi, Değerlendirilmesi ve Enerji Kazanımı
Engin GürtekinAtıksu Arıtmada Beş kademeli Bardenpho Prosesi
Nuri AkkaşRaylı Sistem Endüstrisinde Kullanılan S235JR(Cu) Çelik Saçların Elektrik Direnç Nokta Kaynağında Akım Şiddetinin Sertliğe Etkisi
Nuri AkkaşOtomotiv Sektöründe Kullanılan TRIP 800 ve Mikro Alaşımlı Çelik Sacların Elektrik Direnç Nokta Kaynağında Kaynak Akım Şiddetinin Çapraz Çekme Dayanımına Etkisi
Ömer YıldırımACCURACY ANALYSIS OF IMAGES FOR MAP PRODUCTION OBTAINED FROM UAV WITH DIFFERENT SOFTWARE
Samed İnyurt7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ BAJA KALİFORNİYA DEPREMİ KAYNAKLI İYONOSFERİK DEĞİŞİMLERİN TESPİT EDİLEBİLMESİ İÇİN FARKLI BİR YAKLAŞIM GELİŞTİRİLMESİ
Samed İnyurtMONITORING IONOSPHERIC CHANGES CAUSED BY SUPER MAGNETIC STORM ON ST PATRICK’S DAY IN 2015
Halit AltuntaşA Review on Electrical Conduction Mechanisms in Dielctric Films
Halit AltuntaşThe Investigations of Current-Voltage and Capacitance-Voltage Characteristics of Al2O3 Dielectric Films
Halit AltuntaşInvestigation of Current Conduction Mechanisms in SiO2 Dielectric Films
Şakir ŞimşirEffect of Nonlinear High Power Amplifier on the Spectrum Characteristic and BER Performance of WOLA-OFDM Waveform
Tolga ŞenDoğrudan Matris Çeviriciler için Orantısal Duty-Cycle Metodu Çalışması
Mehmet KarlıkArama Motoru Mimarisi ve Paralel olarak Çalışan Bir Arama Motoru Uygulaması
Göksu GörelLoad-Frequency Stabilization Using PI Controller Optimized Bacterial Foraging Research Algorithm in Single Area Power System with Renewable Energy
Göksu GörelImplementation Closed loop Speed Control of DC Motor using Arduino Uno Board
Göksu GörelDesign and Implemantion of Real-Time Portable Data Logger Device for Intelligent Transport Systems
Göksu GörelAndroid Based Bluethooth Controlled Wooden Robot
Abdurrahman EymenDEVELOPMENT OF A CITY GUIDE ON THE ANDROID PLATFORM: AN EXAMPLE OF THE PROVINCE OF KAYSERI
Enes YalçınOptimum Reaktif Güç Tevzi Probleminin Simbiyotik Organizmalar Arama Algoritması ile Çözümü
Enes YalçınGüç Sistemlerindeki Aktif Güç Kaybının Adaptif Kaotik Simbiyotik Organizmalar Arama Algoritmasıyla Minimizasyonu
Meral KılıçarslanA Review on Types and Topologies of Electric Vehicles
Meral KılıçarslanA Survey On Communication Technologies And Requirements For Electric Vehicles
Tufan DoğruerKesir Dereceli Kontrol Sistemleri için PI-PD Kontrolör Tasarımı
Ali YüceYeni Tamsayı Dereceli Yaklaşım Kullanarak Kesirli Dereceli PID Modelleme ve Ters Sarkaç Sistemi Üzerinde Uygulama
Özlem ToprakLADİK-AKDAĞ (SAMSUN) YÖRESİNİN MESOZOYİK STRATİGRAFİSİ VE AMMONİT FAUNASI
Özlem ToprakNİKSAR-ERBAA (TOKAT) YÖRESİNİN MESOZOYİK STRATİGRAFİSİ VE AMMONİT FAUNASI
Meryem Yalçınkayaİş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesinde Hata Türleri ve Etkileri Analizinin (FMEA) Kullanımı
Gökçe Nur Yılmaz3 Boyutlu Video Kalite Deneyimi Tahmini için Yeni Bir Metrik
Gökçe Nur YılmazNicemleme Parametresi, Kontrast, Yapısal Özellik ve Uzamsal Çözünürlüğe Dayalı 3 Boyutlu Video Kalite Değerlendirmesi
Gökçe Nur YılmazVideo Adaptasyon Teknikleri
Mustafa Yasin ErtenMQTT tabanlı IoT Sınama Ortamı Geliştirilmesi
Mustafa Yasin ErtenIoT Tabanlı Haberleşme Verimli Yerel Ulaşım Sistemi Geliştirilmesi
Halit AltuntaşThe Investigations of Capacitance-Voltage Characteristics of HfO2 Dielectric Films
Mustafa Serkan SezerZONGULDAK İLİNİN REGRESYON ANALİZİ VE YAPAY SİNİR AĞLARI YÖNTEMLERİ KULLANARAK UZUN DÖNEM YÜK TAHMİNİNİN HESAPLAMASI
Tuğrul VarolBartın Orman İşletme Müdürüğü’nde CBS ile Orman Yangını Risk Haritalaması
Ömer SeçginDeğişken Duvar Açılı Parçaların Artımlı Şekillendirilmesinde Et Kalınlığı Değişiminin Araştırılması
Büşra Ceniklioğlu5G’ye Aday Modülasyon ve Dalga Biçimlerinin Gözden Geçirilmesi
Wisam Hayder MahdiDalgacık Paket Modülasyonunda Yapay Arı Kolonisi Algoritması Kullanılarak Kısmi İletim Dizileri için Tepe Gücü / Ortalama Güç Oranının Düşürülmesi
Kenan TetikFarklı Enterpolasyon Teknikleri Kullanılarak Yerel Jeoit Belirleme
Bilal Okan İçmez3 Fazlı İndüksiyon Motorlarda Rotor Çubuk Kaykısının Performansa Etkileri
Gökay GökçeGüncel Global Jeopotansiyel Modellerin Değerlendirilmesi
Muhsin AlçıExperimental Investigation on Low Velocity Impact Behaviour of Nomex Honeycomb Sandwich Structures Reinforced by Laminated Composite Plates
Muhammet DoğanIn Vitro Propagation of Medicinal Aquatic Plant Ceratophyllum demersum L. with Tissue Culture Techniques
Ramazan AldemirDEHB tanısı almış çocukların ilaç tedavi süreçlerinin EEG frekans analizi ile değerlendirilmesi
Vladimir YurchenkoPulse-Mode Simulations of Time-Delay Resonant Tunneling and Laser Diode Circuits for Visible Light Communication
Nurcan YararŞebeke Bağlantılı PV Sistemin Kısa Devre Analizi
Osman GökdoğanTürkiye'nin Yıllara Göre Traktör Durumu
Alper GünözSilindir Arkasındaki Akışın Helisel Tel Kullanılarak Kontrol Edilmesi
İbrahim KorkmazTıbbi Atıkların Yakılarak Bertaraf Edilmesinde Türbülanslı Yanma Odalı Yakma Sistemlerinin Uygunluğunun İncelenmesi
İbrahim KorkmazBiyokütlenin Termokimyasal Dönüşüm İşlemleri için Seçimi Kriterleri
Lina NassanPrefeasibility Study for R&D Investment in Biomass Energy in Turkey
Ahmet ÖzcanUzaktan Eğitim ve Laboratuvar
Berk KaradeliGörüntü İşleme Algoritmaları
Can KarabulutSimetrik-Asimetrik Şifreleme Metotları
Eray KESKİNKırıkkale Üniversitesi Personel Portal Sistemi ve Öğrenci Portal Sistemi Geliştirilmesi ve Getirdikleri: Android Uygulaması
Hamza PekdoğanGeleceğin Teknolojisi İş Süreç Yönetimi (BPM) Getirdikleri
Kadir HALTAŞEEG SİNYALLERİNİN BCI SİSTEMLERDE KULLANIM ŞEKİLLERİ
Kadir HALTAŞIoT TEKNOLOJİSİNDE TEMEL BAŞLIKLAR VE SAĞLIK ALANINDA KULLANIMI
Mahmut ÜnverDağıtık Dosya Sistemi Kullanarak Sağlıklı Büyük Veri Depolama ve Arşivleme Sorunlarını Çözmek İçin Dosya Sistemi Yapısının Geliştirilmesi
Muammer YılmazEl Yazımı Osmanlı Türkçesi Metinlerde Kullanılan Alfabenin Türk (Latin) Alfabesine Çevrimi Ve Metinlerin Bu Çeviriye Göre Yeniden Yazımı
Muhammed TombakYapay Zekâ İle Biyometrik Yüz Tanıma Sistemleri Ve Bu Sistemlerin Gelişimi
Ramazan KocaoğluDoğrudan Difüzyon Tabanlı Sensör Ağlarda Sınk Düğüm Pozisyonunun Performansa Etkisi
Ramazan KocaoğluHalka Açık Alanlarda Kullanım Amaçlı Yeni Bir Güvenlik Duvarı Mimarisi Tasarımı Ve Geliştirilmesi
Recep ÇavuşoğluMakine Öğrenmesi Algoritmaları Ve Günümüzdeki Uygulamaları
Saliha Keskinİstemci Sunucu Mimarisinde PGP Şifreleme ile İletişim Güvenliği
Selma YalçınBacktracking Algoritması ile Sudoku Çözümü
Serhat ErsoyDoğanın Problem Çözümüne Etkisi
Serhat ÜnalYazılım Mühendisliği Süreçlerinde Yazılım Geliştirme Modelleri
Yiğit AbayBilişim Teknolojilerinin Modaya Etkisi
İlkay GümüşN-(Aryl)-N′,N′-(disubstituted)thiourea ligands: Characterization, X-ray single crystal structure and Hirshfeld Surface Analysis
Erdem GülaçmazGeleneksel mimari doku üzerine bir inceleme: Samsun Sıralı Köyü
Enes BektaşDüşük Güç Skalalı Elektrik Enerjisi Depolama Sistemleri /Low Power Scale Electrical Energy Storage Systems: A Review
Ümit Cengiz UysalERP SİSTEMLERİ VE KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ
Mehmet Zahid Erelİletim ve Dağıtım Şebekeleri İçin Batarya Depolama Uygulamalarının İncelenmesi
Bengi Gözmen ŞanlıMersin İli Erdemli İlçesinde Bir Evin Elektrik İhtiyacının Güneş Pili Sistemleri ile Karşılanması ve Sistemin Maliyet Analizi
Yavuz Selim İşlerAzimut Açısının Güneş Enerjisi Santralinde Üretime Etkisini Modellenmesi ve Performans Analizi
Tahir Erşan ŞanlıTürkiye’de Endüstri Mühendisliğinde Yapılan Tezlerin Sınıflandırılması
Soner CanverÖmür Döngü Analizi ile Farklı Parametrelerin Karayolu Maliyetleri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Tahsin BalcıEntity Framework’ün Farklı Veri Tabanları İle Performans Analizi
Yusuf YılmazA Review on Electric Vehicle Routing Problems
Sadık ArslanAndroid Things İşletim Sistemi ile bir Alarm Sistemi Yazılımının Tasarlanması ve Uygulanması
Figen ErgülDemiryolları Taşımacılığının Performans Ölçümü
Hakan YıldızYüksek Hızlı Trenlerde Deprem Erken Uyarı Sistemi Uygulaması
Harun Emre KıranSaldırı Tespit Sistemlerinin İşletim Sistemleri Farklılığına Göre Performans Analizi
Dilek OralTrakya-Çamlıkoy için Yeni Kayıtlı Bitkiler / New Record Plants for Çamlıkoy region in Turkish Thrace
Hüseyin ÇopurÇeşitli Açıklıklara Sahip Kapalı Kutuların Elektrik Alan Ekranlama Etkinliği
Mustafa Yasin ErtenKısıtlı Cihazlar Üzerinde Nesnelerin İnterneti Haberleşme Protokolleri için Karşılaştırmalı Çalışma
Zoleykha Teymouri Haji AbadKronik Böbrek Hastalığının Erken Teşhisi için Bulanık Mantık Temelli Sınıflandırma
Tuğba ŞentürkDiagnosis of Epilepsy Before Epileptic Seizure from EEG Signals by Variational mode Decomposition Method
Birsen AçıkelANALYSIS OF RISK ASSESSMENT BY USING FINI-KINNEY METHOD IN APPLIED EDUCATION OF AIRCRAFT MAINTENANCE
Aydemir Güralp UralHava-Uzay Yapılarında Akıllı Yüzey Uygulamaları
Aydemir Güralp UralHavacılık Endüstrisinde İleri Kompozitlerin Sürdürülebilirliği
Mustafa Yasin ErtenDevelopment of an Optimization Model for Energy Management System Supported by Residential Based PV Panel and Battery Storage Hybrid System Considering the Incentives in Turkey
Özgür İyisonCEP TELEFONLARININ DÜŞÜRÜLMESİ DURUMLARINDA KILIF KULLANIMININ ETKİLERİNİN DENEYSEL VE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
Yasin İçelFotovoltaik Panel Verimliliğinin Yapay Sinir Ağları İle Tahmini: Adıyaman Örneği 

—————– güncellenecektir / to be updated…