Davetiye / Invitation

Dear Colleagues and Scientists,

II. International Scientific and Vocational Studies Congress – Engineering and Natural Sciences (BILMES ENGINEERING  2018) to be held on 28/06/2018 – 01/07/2018 will be held in Ürgüp, Nevşehir. We believe that the participants who will take part in our international quality conference will contribute their scientific and vocational studies by sharing their knowledge and experience in various fields.

The Congress will consist of oral presentations. Presentation languages are Turkish or English. The main topics of the congress are given in below;

 • Industrial product designing
 • İnterior Architecture
 • Architecture
 • Landscape Architecture
 • City and District Planning
 • Atmosphenic Science & Meteorological Engineering
 • Computer Science  Engineering
 • Biomedical Engineering
 • Bioengineering
 • Environmental Sciences and Engineering
 • Marine and Ship Engineering
 • Electrical and Electronic Engineering
 • Electronic Communication Engineering
 • Industrial Engineering
 • Energy Systems Engineering
 • Food Security
 • Map Engineering
 • Civil Engineering
 • Chemical Engineering
 • Mining Engineering
 • Machine Engineering
 • Material and Metalluray Engineering
 • Mechatronic Engineering
 • Nuclear Engineering
 • Automotive Engineering
 • Petroleum Engineering
 • Textile Science Engineering
 • Aeronautical Engineering & Space Engineering
 • Earth Science Engineering
 • Cultivation and İmprovement
 • Plant Protection
 • Biosystem Engineering
 • Forest İndustry Engineering
 • Forest Engineering
 • Landscape Architecture
 • Aquaculture
 • Agricultural Economy
 • Agricultural Biomedical
 • Agricultural Mechanization
 • Agricultura Buldingl and İrrigation
 • Field crops and Cultivation
 • Earth Science and Plant Nutrition
 • Zootechnics

The presentations will be held in conference halls in English or Turkish. Presentations language will be preferred by the presenters. Also, Abstract and Full Text of the Presented Papers will be published in the proceedings as e-books. Selected notifications will be published in the International Scientific and Vocational Studies Journal (ISVOS Journal) or International Journal of Engineering Research&Development(IJERAD)  or Duzce University Journal of Science&Technology ” in the next issues.

We will be happy and honored to see you in our congress.

ORGANIZING COMMITTEE


Değerli Meslektaşlarımız ve Bilim İnsanları,

28/06/2018 – 01/07/2018 tarihinde ikincisini gerçekleştireceğimiz II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Kongresi – Mühendislik ve Doğa Bilimleri (BILMES MÜHENDİSLİK 2018) Nevşehir Ürgüp’te düzenlenecektir. Uluslararası nitelikte olan kongremizde, yer alacak katılımcılar çalıştıkları çeşitli alanlarda bilgi, birikim ve tecrübelerini paylaşarak bilimsel ve mesleki çalışmalara katkı sağlayacağı inancındayız.

Kongre sözlü sunumlardan oluşacaktır. Sunum dili Türkçe veya İngilizce’dir. Kongremizdeki ana konular aşağıda verilmiştir;

 • Endüstri Ürünleri Tasarımı
 • İç Mimarlık
 • Mimarlık
 • Peyzaj Mimarlığı
 • Şehir ve Bölge Planlama
 • Atmosfer Bilimleri ve Meteoroloji Mühendisliği
 • Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği
 • Biyomedikal Mühendisliği
 • Biyomühendislik
 • Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
 • Deniz ve Gemi Mühendisliği
 • Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Elektronik-Haberleşme Mühendisliği
 • Endüstri Mühendisliği
 • Enerji Sistemleri Mühendisliği
 • Gıda Bilimleri ve Mühendisliği
 • Harita Mühendisliği
 • İnşaat Mühendisliği
 • Kimya Mühendisliği
 • Maden Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği
 • Malzeme ve Metalurji Mühendisliği
 • Mekatronik Mühendisliği
 • Nükleer Mühendisliği
 • Otomotiv Mühendisliği
 • Petrol Mühendisliği
 • Tekstil Bilimleri ve Mühendisliği
 • Uçak-Havacılık-Uzay Mühendisliği
 • Yer Bilimleri ve Mühendisliği
 • Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
 • Bitki Koruma
 • Biyosistem Mühendisliği
 • Orman Endüstri Mühendisliği
 • Orman Mühendisliği
 • Peyzaj Mimarlığı
 • Su Ürünleri
 • Tarım Ekonomisi
 • Tarımsal Biyoteknoloji
 • Tarımsal Mekanizasyon
 • Tarımsal Yapılar ve Sulama
 • Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı
 • Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
 • Zootekni

Sunumlar, kongre salonlarında İngilizce ve Türkçe olmak üzere konuşmacının tercih edeceği dilde yapılacaktır. Ayrıca kongrede sunulan bildirilerin özet metinleri ve tam metinleri e-kitap olarak basılacaktır. Seçilen bildiriler,  ilgili sayılarda  Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmaları Dergisi (ISVOS Journal) veya Uluslararası Mühendislik Araştırma ve Geliştirme Dergisi  veya Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi” dergilerinde yayınlanacaktır.

Kongremizde sizleri aramızda görmekten gurur ve mutluluk duyacağız.

BILMES Düzenleme Kurulu